Γέμισε ο Πειραιάς αφίσες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη