Φωτιές: Εκδηλώθηκαν 40 σε ένα 24ωρο – Πολύ υψηλός κίνδυνος το Σάββατο