Φωκίδα: Παραλίγο να τον πατήσει ο κλέφτης με το αυτοκίνητο