«Φαρμάκι» ο νέος προϋπολογισμός για 6,5 εκατ. νοικοκυριά