Ευρωπαίος αξιωματούχος: Δεν υπάρχει άλλη πρόταση από αυτή που παρουσιάστηκε στο Eurogroup