Εξωδικαστικός συμβιβασμός και Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στο τραπέζι των συζητήσεων με τους θεσμούς