Επικοινωνία Δένδια με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ για την Τουρκία