Επιχείρηση της Αστυνομίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο