Επιχείρηση διάσωσης Γαλλίδας που τραυματίστηκε διασχίζοντας το φαράγγι του Ρίχτη