Επιδότηση πάγιων δαπανών: Παράταση προθεσμίας έως 9 Αυγούστου για τις αιτήσεις