Έπεσε και σκοτώθηκε προσπαθώντας να μαζέψει κεράσια