Επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ αναβαθμίζουν εκ βάθρων τον ΟΛΠ