ΕΟΠΥΥ: Λειτουργία data center για συλλογή πληροφοριών