Ένα αμάξι γεμάτο χασίς εγκατέλειψαν αλλοδαποί έμποροι