Ελένη Γερασιμίδου για τις καταγγελίες στον καλλιτεχνικό χώρο και για τη συνεργασία της με τον Στ.Λιβαθινό..…”