Ελαιόλαδο κατά της χρόνιας λευχαιμίας με «σφραγίδα» Λακωνίας