Έκθεση αρχειακού υλικού «Θεσσαλονίκη Ημέρες Κατοχής και Απελευθέρωσης»