Εκλεβαν πολυτελή αυτοκίνητα και τα έκρυβαν στο Κολωνάκι