Εκατοντάδες μπαλόνια και αμπούλες με αέριο γέλιου κατασχέθηκαν στην Κρήτη