Ειδικοί αναλαμβάνουν δράση για τις νέες αντικειμενικές αξίες