ΕΦΚΑ: Σε ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων θα παραταθεί η καταβολή εισφορών