Δορυφορικός χάρτης δείχνει την απόλυτη καταστροφή στο Μάτι (φωτο)