Δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία από την ΕΡΓΟΣΕ