Το Δημόσιο ενδιαφέρεται για την εξαγορά του Ερρίκος Ντυνάν