Δημιουργείται νέο εργοστάσιο στην Ελλάδα. Δεν θα υπάρχει μισθός κάτω των 1500 Ευρώ»