Διευκρινιστική εγκύκλιος: Τελικά επιτρέπεται η επαναλειτουργία πολυκαταστημάτων