Διερευνητικές - Άγκυρα: «Αυτοί είναι οι έξι βασικοί πυλώνες στις διερευνητικές με την Ελλάδα»