Διαβούλευση για τις προϋποθέσεις καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης