"Δεν μπορεί κανείς να παίζει με την αγωνία και τον φόβο των πολιτών"