Δεκαπέντε εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου για ζημιές από θεομηνίες