ΔΕΗ: Λογαριασμός σοκ ήρθε σε Λαρισαίο επαγγελματία