Δάσκαλος στον Έβρο κλείδωσε μαθητές στην τάξη, τους έβριζε και τους πετούσε βιβλία!