Αύξηση από 40 έως 80 ευρώ σε 140.000 παλαιούς συνταξιούχους