Αυτός είναι ο Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός για την στήριξη των πυρόπληκτων