Αυτή είναι η επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ- Aποδομεί τις ανυπόστατες τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά του Αιγαίου