Αυτές είναι οι 11 πολυεθνικές που ζήτησαν μισθό 250-300 ευρώ