Αύριο στην Καρδίτσα ο Πρωθυπουργός, συναντήσεις με τοπικούς φορείς