Από σήμερα, οι νέες βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων