Αναβλήθηκε η κατάταξη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο