Ανατροπή με έμμεσες μειώσεις μισθών από 4% ως 10% στο Δημόσιο