Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου