Ακινητοποιημένο παραμένει το δεξαμενόπλοιο στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά