Αφαίρεσαν μέχρι κα τις πόρτες σε βιομηχανικό κτίριο