Αεροδιακομιδή ζωής για βρέφος 4 ημερών στο «Βενιζέλειο»