28 Μαΐου 1979: Η Ελλάδα εντάσσεται στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια