27 Νοεμβρίου το 1944 η Ελλάδα θέτει για πρώτη φορά το ζήτημα των κατοχικών «δανείων»