21η Απριλίου 1967: Η ημέρα που η ελληνική Δημοκρατία μπήκε στον «γύψο»