Υποβιβάστηκε η Βέροια. Δεν κατέθεσε φάκελο για αδειοδότηση