Τα δεδομένα που δημιουργεί η νέα συμφωνία για Μανωλά