Πορτογαλία: Πρόεδρος ομάδας έδιωξε προπονητή κι ανέλαβε ο ίδιος